Skip to main content

ENSTRÜMAN METİNLERİ

-Kursumuz tüm enstrümanlarda gerek hobi amaçlı, gerekse profesyonel olarak eğitim vermektedir. Ücretsiz kulak testi ve 20 dakikalık tanıtım dersimiz için lütfen randevu alınız.

Müzik:
İnsana sesler aracılığıyla kendini ifade etme olanağı veren sanata müzik denir. Müziğin dilini oluşturan ve gözle okunabilen grafik simgeler(notalar ve çeşitli işaretler), tam anlamlarına ancak sese dönüştükleri anda kavuşurlar. Müziği bütün yönleriyle inceleyen bilim dalına da müzikoloji denir.

Bağlama:
Telli ve mızraplı bir Türk halk müziği çalgısıdır. Bağlama; karadut, kestane gibi sert ağaçlardan oyularak yapılan, yarım armut biçiminde gövde ile ıhlamur, ardıç gibi zamanla biçim değiştirmeyen hafif ağaçlardan yapılan saptan oluşur. Birçok araştırmacıya göre bağlamanın atası kopuzdur. Türk müziğinde popüler olarak kullanılan bir çalgıdır.

Bateri ve Perküsyon:
Vurmalı çalgı takımı olan bateri, şarkılarda ritim tutmaya ve müziğin arka planını doldurmaya yarar. Bateri çalmak için hızlı, seri, akıcı ve dengeli olmak gerekir. Düzenli olarak metronomla çalışıldığı taktirde el ayak kombinasyonlarında daha fazla hakimiyet sağlanır. Üzerine elle veya başka bir cisimle vurularak ses çıkarılan her cisim aslında bir vurmalı çalgıdır, Perküsyon vurmalı çalgılar ailesinin geneline verilen isimdir.

Klarnet:
Silindirik borusunun üst ucunda üflenince titreşen bir çarpan dil bulunan, aerofon sınıfından bir çalgıdır. Bir, iki ya da üç borudan oluşan ilkel klarnetler İ.Ö. 3000 yıllarında Mısır’da kullanılıyordu. Daha sonra Ortadoğu’ya, Kuzey Afrika’ya, Güney Avrupa’ya yayıldı. Gövdesinin uzunluğuna ve çapına göre çalgının tonalitesi değişir. En yaygın olanı Si bemol klarnettir. Türk müziğinde ise genel olarak Sol klarnet kullanılır. Günümüzün en popüler çalgılarından biri olan Klarnet her tarz müziğe uyarlanırken daha çok alaturka müziklerde tercih edilmektedir.

Keman:
Ataları Viel ailesinden eski çalgılar ve Viola da Braccio olan Keman, kendine özgü biçimiyle  XVI. yy.da Avrupa’da ortaya çıktı. Teknesi her ikisi de bombeli sırt akçaağaçtan ve göğüs köknar’dan oluşur. Göğüsün de ki iki delik “f” biçimindedir. Çalgının dört teli vardır. Pesten tize doğru sol, re, la, mi. Yine akçaağaçtan yapılan sapının ucu salyangoz biçiminde kıvrımlıdır. Şu anki kemanın boyutlarını kesinleştiren yapımcılar J. Stainer, Antonir, Stradivarius’tur. Kemanın çocuklar için yapılmış daha küçük boyutları da vardır; çeyrek, yarım (53cm) ve üç çeyrek (56cm). XIX. yy’ın ortalarında Türk müziğinde de kullanılmaya başlanan Keman, günümüzde gerek Klasik Türk Müziği, gerekse Türk Sanat Müziğinin vazgeçilmez çalgıları arasındadır.

Şan/Solfej:
Şan eğitiminde sesin doğru kullanımı ve doğru tekniğin, doğru nefes egzersizleri verilerek insanda yer etmesinin sağlanması amaçlanmaktadır. Daha sonra ses egzersizlerine geçilir. Solfej ise nota işaretlerinin tanınmasına ve akılda tutulmasına olanak veren, aynı zamanda da sesler, ve aralıkları tam olarak değerlendirecek biçimde kulağı eğiten müzik öğretimidir. 

Saksafon:
Konik borulu, bir anahtar mekanizmalı olan, tek çarpan dilli, bakır üflemeli bir çalgıdır. Saksafon ailesi dört çalgıdan oluşur. Bunlar Soprano, Alto, Tenor, Bariton saksafondur. Bu çalgı 1854’te askeri bandoların değişmez çalgıları arasına girdi. 1942’de Paris konservatuvarında bir saksafon sınıfı açıldı. 1920’ lerden başlayarak caz, bu çalgının yaygınlaşmasında önemli rol oynadı. 

Gitar:
İspanya’da gitarın ilk örnekleri XIII. yy’da görüldü. Bunlar Lavta’ya benzer ya da gövdesinin ortası dar olan çalgılardır. Gitar, bugün ki biçimini ancak XVI. yy’da kazanabilmiştir. O dönemde dört çift teli vardı. Bu teller bağırsaktan yapılır, parmaklarla çalınırdı. Sonraki yy’da gitara 5 tel takıldı ve sapındaki perdelerin sayısı da 10’a çıkarıldı. XVIII. yy’ın sonlarında, gövdenin iki yanındaki oyuklar daha da belirginleşti. Tel sayısı ise 6’ya çıkarıldı. Folk müzik ya da Caz’da kullanılan gitar oldukça farklıdır. 1920’ye doğru da elektrikli gitar doğmuştur. 

Piyano:
Piyano klasik ve caz müzikte yaygın olarak kullanılan, tuşlarına basıldığında içindeki tahta çekicin tellere vurmasıyla ses elde edilmesi sebebiyle bir vurmalı çalgı olarak kabul edilen bir enstrümandır. Çağdaş piyanonun ses genişliği kalın La’dan ince Do’ya kadar olmak üzere yedi oktav ve bir minör üçlüyü kapsamaktadır. Solo performanslar ve eşlik için tercih edilmesinin yanı sıra bestecilik ve prova için oldukça uygun bir enstrümandır.

Yan Flüt:
Yapımında Bakır, gümüş, krom, nikel gibi madenler kullanılır. İç çapı 1,9 cm olan yan flüt boyu 67,2 cm’dir ve üç ana parçadan oluşmaktadır. Üzerindeki perdelerin (deliklerin) birbirine uzaklıkları ve çapları eşit ölçülerde değildir. Sol el ağızlık tarafında, sağ el ise kuyruk tarafında tutulur. Üfleme deliği alt dudağa dayalı şekilde çalınır. 

Müziksel İşitme :
Müzik teorisi ve işitme eğitimi müziğin en temel alanıdır. Müziğin bestelenmesi, doğaçlanması, icrası ve dinlenmesi müziksel işitmenin anlatımı için belli başlıklardır. Daha da açmak gerekirse ritim, melodi, makam, çok seslilik, tonalite v.b. gibi öğeler müziksel işitmeyi tanımlar. 

Konservatuar:
1917’de kurulan Darülelhan Türkiye’nin ilk konservatuvarı sayılabilir. Bu okul Cumhuriyet’ten sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı adını almıştır. Konservatuvarda çeşitli çalgı, tiyatro, bale, kompozisyon, müzikoloji v.b. gibi eğitimler verilmektedir. Günümüzde birçok konservatuvar eğitimi veren üniversite mevcuttur.