Skip to main content

KEMAN KURSU

KURSUN İÇERİĞİ: 
   Keman derslerimizin kapsamında öğrencilerimiz/kursiyerlerimiz ilgili alanlarda (batı müziği/Türk musikisi)  istedikleri doğrultuda bilgi beceri sahibi olurlar. Aynı zamanda alanında uzman eğitimcilerimiz tarafından doğru ve bilinçli olarak yönlendirilirler .Keman derslerine öncelikle Kemanın tutuşu,yay çekişi, temel nota bilgisi, parmak egzersizleri işlenir. Daha sonra öğrencinin belirgin bir ilerleme kaydetmesi ile birlikte basit parçalar, ileri parmak egzersizleri ve üst düzey nota bilgisi ile derslere devam edilir. Başlangıç seviyesinde ki bu egzersizlerle Kemanın temeli atılmaktadır. Bu evre çok önemlidir. Bu seviyede her bir egzersizin tam anlamıyla doğru ve eksizsiz yapılması çok önemlidir. Kemana başlangıç aşamalarında ilk olarak keman ve arşenin(yay) kavranması, kişiye ve kişinin kendi yapacağı  pratiğe bağlı olarak değişen yay çekme ve düzgün ses çıkarma süreci,etüdler ve başlangıç seviyesine uygun parçalardan oluşmaktadır. Öğrencilerimiz bu konularda bilgi sahibi edildikten sonra kursiyerlerimiz hobi olarak keman çalmaya devam eder  ya da ilgili alandaki lise veya fakültelere yönlendirilirler. 

Kursumuz alanında uzman öğretmenler ile eğitim öğretim vermektedir. Gereken özeni  gösterdiğinizde ve  eğitmeninizin önerdiği şekilde pratik yaptığınız takdirde, kısa sürede doğru ve kaliteli  keman çalmayı öğrenebilirsiniz.


KEMAN ÇALMAYI NE KADAR SÜREDE ÖĞRENEBİLİRİM?
Kemanı öğrenmek eğitimciye de bağlı olmakla birlikte büyük ölçüde kişinin kendi pratiğiyle alakalıdır. Bu yüzden bu sorunun cevabı eğitimin sürecine bağlıdır.

KEMAN ALMAM GEREKLİ Mİ?
Kesinlikle.Eğer kurs dışında evinizde kullanabileceğiniz bir kemanınız olmazsa öğrenme süresi daha da uzayacaktır.

KEMAN ÇALMAK ZOR MU?
Her enstrümanın gereği düzenli pratik ve çalışmaktır .Keman sistemli ve düzenli çalışıldığında kısa sürede gelişme sağlanmaktadır. Başlangıç aşamasındaki egzersizler Keman çalmanın temelini oluşturduğundan eksiksiz ve atlanarak yapıldığında ilerde önemli sorunlarla karşılaşılabilir.

KEMAN ÇALMAK İÇİN UYGUN MUYUM ? YETENEĞİM VAR MI? 
Bu sorunuzun cevabını da eğitimcimiz tarafından ücretsiz olarak verilecek 20 dk’ lıkbir tanıtım dersinde öğrenebilirsiniz.

NEDEN KURSUNUZU SEÇMELİYİM?
Müzikte özel ders sektörü her geçen gün genişlemektedir. Bununla birlikte bu alanda iyiyi ve kötüyü birbirinden ayırmak gerekir. Kursumuz gerek fiziksel yapısı gerekse de eğitimcilerimizin uzmanlık kalitesi açısından diğer kurslardan ayrılmaktadır. Hem kendiniz hem de çocuklarınız için gerekli her türlü imkanınsağlandığı kursumuza ziyarete bekleriz.


KEMAN HAKKINDA BİLGİ:
Keman örgün ve yaygın eğitim kapsamında, çalgı eğitiminin yapıldığı çoğu ortamlarda sıkça öğretilen bir çalgıdır.İnsan sesine en yakın sese sahip olması, ses renginin etkileyici, geniş ses alanı, güçlü yorum olanakları sağlayan çeşitliliği, zengin ve kullanışlı bir dağara sahip olması, dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan yaygın, sevilen ve  ayrıcalıklı bir çalgı durumuna gelmesinde etkili olmuştur. Hem solo çalgı özelliği taşıması hem de müziktopluluklarında kullanımı kemanın diğer ayrıcalıklarındandır.Aslında telli bir çalgı olan ama yayla çalınan kemana Fransızlar “violon”, İtalyanlar “violino”, İngilizler “violin”,Almanlar “geige”, Macarlar “hegedü” derler. “Keman” sözcüğü bize Farsça’dan gelmiştir. Ses olanakları son derece zengin bir çalgı olan keman, dünyanın birçok ülkesinde kullanılan en yaygın, en sevilen çalgılardan biridir(Say, 2005:290).
Ülkemizdeki mesleki, son dönemlerde ise özengen müzik eğitimi alanlarında uygulanan çalgı eğitiminin önemli bir boyutunu, yaylı çalgılar sınıfı içinde yer alan keman eğitimi oluşturmaktadır. Keman, insanın yarattığı en gelişkin ve müziksel anlatım gücü en yüksek çalgıların başında gelir. Kemanın tek sesli/çok sesli, geleneksel/klasik/modern, ulusal/evrensel, solo/eşlik/orkestral vb. boyutlarda kullanım amaçlarına ve hemen hemen bütün kültürlerde, zengin bir literatüre sahip olması, müzik eğitimi kurumlarında etkili bir eğitim aracı, önemli bir eğitim alanı haline gelmiş olmasının başlıca nedenleri arasında sayılabilir ( Uçan, 2004 ).Keman eğitimi, eğitimdeki kullanımı ve müzikteki uygulamaları ile önemini ve değerini ülkemizde ve diğer birçok ülkede giderek arttırmaktadır.Yaygın eğitim kapsamında sürdürülen keman eğitimi ortamları arasında halk eğitim merkezleri, çeşitli sanat merkezleri, bazı dernekler ve cemiyetler ile özel dersler sayılabilir. Bu ortamlarda yapılan keman eğitimininniteliğinde, büyük farklılıklar bulunduğu gözlenmektedir. Bu ortamlarda sürdürülen eğitimin de mutlaka uzman öğretmenler tarafından, yöntemli ve programlı yapılması gerekmektedir. Yaygın eğitim ortamında niteliğin önemsenmesi açısından, denetim unsurunun işletilmesinde eğitim sonuçlarının gözlemlenmesinde yarar olacaktır. Amatörce yapılan keman öğretiminin, doğru ve tutarlı biçimde yapılması sağlanmalıdır. Yaygın eğitimde sürdürülen keman derslerine destekleyici olunmalıdır. Bazen bu ortamlarda eğitilenler, zaman içerisinde mesleki bir eğitime de yönelebiliyorlar. Keman dersleri, özel dersler de dahil olmak üzere, yapıldığı her ortamda, amacına ulaşacak biçimde gerçekleştirilmelidir. Bu derslerde keman öğretilen bireye kazandırılması gereken temel beceriler oluşturulmalıdır. Aksi takdirde (bilişsel, duyuşsal, devinişsel) yapılan eğitim yetersiz ve göstermelik olacak, dolayısıyla bu derse ayrılan zaman ve emek boşa gidecek, beklentiler gerçekleşmeyecektir.